กิจกรรม GO BUILK by CPS จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยอบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

Last updated: Nov 11, 2017  |  739 จำนวนผู้เข้าชม  |  OUR Activity

กิจกรรม GO BUILK by CPS  จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  โดยอบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง