ช่องทางการโอนเงิน

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเงินตามธนาคารดังต่อไปนี้

   2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

     (038) 265400 ต่อ 141

      kadsara_poom

      (038) 272440-1

      kadsara@ccp.co.th