Labor Saving Series

New

กำแพงกันดินสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่ และกันดินใหล รูปแบบกรมทางหลวง ผลิตตามมาตราฐานกรมทางหลวง ขนาด 50x50x375 CM หรือ ตามความต้องการ สามารถสั่งขนาด Dowel เป็นพิเศษได้

New

รับสั่งผลิต เหล็กปลอก เหล็กปลอกเกลียว เหล็กปลอกเสา คาน เหล็กตอม่อ - เหล็กฐานราก Footing สำหรับงานโครงสร้าง เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม และรับผลิตเหล็ก ฟุตติ้งสำเร็จ เร็ว มีทุกไซ้ทุกขนาด สั่งทำได้ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

New

แผ่นกำแพงกันดินสั่งผลิต เป็นแผ่นกำแพงกันดินสามารถสั่งผลิตได้ตาม Size และความหนาที่ต้องการสามารถสั่งจำนวนลวดได้

New

กว้าง ยาว ไม่เกิน 2.4 x 3.0 เมตร กำหนด ขนาดเหล็กได้ 6-12 mm กำหนด ระยะ @ ตั้งแต่ 10x10 ซม. ขึ้นไป สั่งระยะ @ ได้ตามแบบ กำหนด เหล็กได้ RB, DB หรือผสม RB DB

New

ขอบคันหินตระแกรงรางตื้น - เป็น ขอบตันหินและรางตื้นในตัว เพื่อรับน้ำจากพื้นถนน ครั้งนี้มาพร้องตระแกรงรับน้ำ - เป็น Precast ตามมาตราฐานกรมทาง เหมาะสำหรับหน้างาน ที่สร้างตามมาตราฐานกรมทาง และ หน้างานที่ต้องการมาตราฐาน

New

ตะแกรงเหล็กหล่อสำหรับใช้ทำคันหินตระแกรง

New

คันหินรางน้ำ (Concrete Curb and Gutter , Mountable Curb and Gutter) คันหินรางตื้น เป็นคันหิน และ รางน้ำตื้นในตัวตามมาตราฐานกรมทาง เหมาะสำหรับ ทำขอบถนน ได้ทั้งรางน้ำและ คันหินในตัว ทั้งงานราชการ ทางหลวง ทางหลวงชนบท และงานเอกชน มีทั้งแบบ Slope เข้าและออก จากกลางถนน

New

ปะการังเทียม กำแพงกันคลื่น สำหรับใช้ในงานป้องกันคลื่น

New

โครงป้าย Safety พร้อม สรูติด Barrier ชั่วคราว CPS

New

Barrier ชั่วคราว 1 เมตร CPS สำหรับงานชั่วคราว สามารถทาสีหรือติดแถบสะท้อนแสง และติดตั้งราวเหล็กได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานชั่วคราว ใช้กันบ่งแนว เมื่อต้องกันปิดกั้นรถยนต์ หรือต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ

New

บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดเล็ก) กำแพงสต๊อกพืชผลการเกษตร กำแพงกันสต๊อก

New

กำแพงกันดินสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่ และกันดินใหล สามารถใช้เป็นรั้วสำเร็จได้

New
Best Seller

บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดใหญ่) กำแพงสต๊อกพืชผลการเกษตร กำแพงกันสต๊อก

New

มีทั้งแบบหน้าเดียว และ 2 หน้า และต่อฐาน (Type 1 และ Type 2) สามารถทาสีหรือติดแถบสะท้อนแสง และติดตั้งราวเหล็กได้ตามความต้องการ ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมโยธาฯ ความยาวตั้งแต่ 1-3 เมตรตามความต้องการ

New

คันหินพร้อมตระแกรง เพื่อใช้ริมถนน ลดขั้นตอนการทำงาน

New

หินเรียงสำเร็จรูป รุ่น Heavy Slope Protection Block Heavy สามารถใช้แทนหินเรียง การตกแต่งแนวขอบแม่น้ำ เป็นแนวเขื่อนกันคลื่นทะเล การป้องกันแนวสะพานและท่อระบายน้ำ ใช้สำหรับงานแม่นำ้หรือ แหล่งน้ำที่แรงเป็นพิเศษ

New

Geotextile คือแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา เส้นใยสามารถยึดติดกันและท้าให้แข็งแรงด้วกระบวนการเชิงกลและเคมี เคมี เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ จากพอลิเอสเตอร์และพอลิโพรพิลีน เป็นต้น

New

กําแพงกันคลื่น เป็นโครงสร้างที่วางตัวในแนวขนานหรือเกือบจะขนานกับชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะของดินจากคลื่นและกระแสนํ้าทะเล

Best Seller

2.ขนาด 40 x 25 x 8 ซม. น้ำหนัก 12 กิโลกรัม 10 ก้อน/ตร.ม

New
Best Seller

บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดใหญ่) Retaining Wall Block - Large with C-Bar Technology กำแพงสต๊อกพืชผลการเกษตร กำแพงกันสต็อก

New
Best Seller

บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดเล็ก) Retaining Wall Block - Small

New
Best Seller

บล็อกหญ้า (ขนาดใหญ่) Grass Block-Large

New
Best Seller

หินเรียงสำเร็จรูป Slope Protection Block with C-Bar Technology สามารถใช้แทนหินเรียง การตกแต่งแนวขอบแม่น้ำ เป็นแนวเขื่อนกันคลื่นทะเล การป้องกันแนวสะพานและท่อระบายน้ำ

New
Best Seller

บล็อกกันหน้าดินแบบขั้นบันได Step Block

New
Best Seller

บล็อกหญ้า (ขนาดเล็ก) Grass Block - Small

New
Best Seller

บล็อกห้ามล้อ Car Stop Grass Block

New
Best Seller

บล็อกหญ้า (ปิดข้าง) Grass Block -Half