บล็อกก่อกำแพง HOLLOW BLOCK มอก 57-2560(น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป) , มอก.58-2560(น้ำหนักเบา)(น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป) , มอก.57-2533 , มอก.58-2533 , ASTM C177 , MIT (Made in Thailand)

คุณสมบัติสินค้า:

บล็อกก่อผนัง HOLLOW BLOCK มอก.57-2560 (คอนกรีตบล๊อกกลวงรับน้ำหนัก) (น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป) มอก.58-2560 (คอนกรีตบล๊อกกลวงไม่รับน้ำหนัก) (น้ำหนักเบา)(น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป) มอก.57-2533 (รับน้ำหนัก) มอก.58-2533 (ไม่รับน้ำหนัก) ไม่มีมอก. ASTM C177 “Made In Thailand” (MiT)

หมวดหมู่ : บล็อกก่อผนัง

Share

บล็อกก่อผนัง HOLLOW BLOCK

 มอก.57-2533 (รับน้ำหนัก) ,  มอก.58-2533 (ไม่รับน้ำหนัก)  , ไม่มีมอก. , มอก.57-2560 (คอนกรีตบล๊อกกลวงรับน้ำหนัก)(น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป), มอก.58-2560 (คอนกรีตบล๊อกกลวงไม่รับน้ำหนัก)(น้ำหนักเบา)(น้ำหนักปานกลาง)(นำ้หนักทั่วไป) ,  “Made In Thailand” (MiT)

มี 5 สเปค

A. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. ซม. 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ ไม่มีมอก.

B. ชนิดรับน้ำหนัก  มอก.57-2533 (รับน้ำหนัก) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,600ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

C. ชนิดไม่รับน้ำหนัก  มอก.58-2533 (ไม่รับน้ำหนัก) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 

   2. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 

   3. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 

   4. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

D. ชนิดรับน้ำหนัก  มอก.57-2560 (รับน้ำหนัก)(น้ำหนักปานกลาง)  ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,600ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

E. ชนิดรับน้ำหนัก  มอก.57-2560 (รับน้ำหนัก) (นำ้หนักทั่วไป) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,600ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 


F. ชนิดไม่รับน้ำหนัก  มอก.58-2560 (ไม่รับน้ำหนัก) (น้ำหนักเบา) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   4. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

F. ชนิดไม่รับน้ำหนัก  มอก.58-2560 (ไม่รับน้ำหนัก) (น้ำหนักปานกลาง) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   4. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

F. ชนิดไม่รับน้ำหนัก  มอก.58-2560 (ไม่รับน้ำหนัก) (น้ำหนักทั่วไป) ,  “Made In Thailand” (MiT)
   1. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 
   2. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
   3. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
   4. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

*ความต้านทานเเรงอัดต่ำสุด เฉลี่ยจากพื้นที่รวมคิดเฉลี่จากบล็อก 5 ก้อน

มีผลเทส การทดลองการวัดค่าสภาพการนำความร้อน (Test Report for Themal Conduct (K) (ASTM C177))

  1. 9x19x39 cm                   K-Value (W/m.k)      0.1780+-0.014               R-Value(M2.K/W)       0.494
  2. 14x19x39 cm                 K-Value (W/m.k)      0.1530+-0.027               R-Value(M2.K/W)       1.093
  3. 19x19x39 cm                 K-Value (W/m.k)      0.1133+-0.047               R-Value(M2.K/W)       1.676

เริ่มต้นที่ 6 บาท
หมายเหตุ - ไม่รวม VAT
                - ไม่รวมขนส่ง
                - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา

Download

Drawing บล็อคคอนกรีต 7cm. Model (1)
Drawing บล็อคคอนกรีต 9cm. Model (1)
Drawing บล็อคคอนกรีต 14cm.Model (1)
Drawing บล็อคคอนกรีต 19cm.Model (1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
061-4034448, 088-0881510, 061-3928083
Line ID : @ccp-pavingstone
หรือ : https://lin.ee/u2mEYv2 (เพื่อเเอดไลน์อัตโนมัติ)
Twitter : https://twitter.com/CPS_concrete
IG : https://www.instagram.com/ccppavingstone

 

อีเมล : cpscenter@ccp.co.th
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้