Decoration

New

สีฝุ่น Powder Coat สีที่ตัวจะมีลักษณะเนื้อสีเป็นฝุ่นคล้ายแป้ง (Powder) ใช้สำหรับ ผสมปูน ให้เกิดสีสรรที่สวยงาม ทนทาน ใช้สำหรับ ผสมปูน ผสมบล็อคคอนกรีต ผสมสีทาบ้าน กระเบื้อง และพลาสติก