Decoration

New

บล็อกหญ้า ตัวหนอน CPS ผสานความแข็งแรงของคอนกรีตคุณภาพกับความเขียวขจีของต้นหญ้าเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมชาติบนพื้นถนน และนำความสดชื่นให้รายล้อมใกล้ตัวคุณ

New

บล็อกหญ้า ดาวกระจาย CPS ผสานความแข็งแรงของคอนกรีตคุณภาพกับความเขียวขจีของต้นหญ้าเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมชาติบนพื้นถนน และนำความสดชื่นให้รายล้อมใกล้ตัวคุณ

New

บล็อกหญ้า ตาราง CPS ผสานความแข็งแรงของคอนกรีตคุณภาพกับความเขียวขจีของต้นหญ้าเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมชาติบนพื้นถนน และนำความสดชื่นให้รายล้อมใกล้ตัวคุณ

New

สีฝุ่น Powder Coat สีที่ตัวจะมีลักษณะเนื้อสีเป็นฝุ่นคล้ายแป้ง (Powder) ใช้สำหรับ ผสมปูน ให้เกิดสีสรรที่สวยงาม ทนทาน ใช้สำหรับ ผสมปูน ผสมบล็อคคอนกรีต ผสมสีทาบ้าน กระเบื้อง และพลาสติก