เกี่ยวกับเราบริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด
 
จากสภาพก่อสร้างปัจจุบัน การขาดแคลนแรงงานมักจะ เป็นปัญหาหลักของงานโยธาที่มักจะเป็นงานหนัก และใช้แรงงานมากทำให้
โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 
ต้องเลื่อนกำหนดเสร็จ ไม่เป็นไปตามแผน และทำให้ต้นทุนบานปลาย


"สินค้าหล่อสำเร็จ" ที่ช่วยประหยัดแรงงานในการก่อสร้าง โดยเน้นใช้เครื่องจักรทำงานแทนแรงงานจึงเป็นคำตอบของการก่อสร้าง
ในปัจจุบันที่จะทำให้งานเป็นไปตามแผน 
ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้าง

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตสินค้าคอนกรีต อันยาวนานกว่า 30 ปี "CPS"( บริษัทซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด )
บริษัทในเครือ "CCP" บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อรองรับความเจริญเติบโต
ของสินค้าในกลุ่ม "สินค้าหล่อสำเร็จ" และตอบสนองต่องานโยธา โดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติ ติดตั้งง่ายรวดเร็ว แข็งแกร่งเป็นธรรมชาติ ทนทานต่อทุกสภาวะ
 
  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CPS”
 
ประกอบด้วย คอนกรีตสำเร็จรูปกลุ่ม กำแพงดิน กลุ่มงานพื้น และกลุ่มงานป้องกันดินสไลด์
โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุน
ศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่

• บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “CCP”
• บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “กันยงโฮมสโตร์”
• บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ “Smart Block "
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy