ช่องทางการโอนเงิน

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเงินตามธนาคารดังต่อไปนี้
  •   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด เลขบัญชี 505-3-03341-8
  •   ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขุมวิท ชื่อบัญชี บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด เลขบัญชี 147-1-06792-6
  •   ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด เลขบัญชี 265-3-07783-0
  •   ธนาคารกรุงศรี สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด เลขบัญชี 017-0-04157-5

   2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

     (038) 265400 ต่อ 141

      kadsara_poom

      (038) 272440-1

      kadsara@ccp.co.th