กำแพงโรงงาน CPS(13.255036, 101.202836)

Last updated: 2017-05-16  |  7774 Views

@ CPS The Wall On The Wall (กำแพงตั้งบนกำแพงกันดิน CPS สามารถทำได้และยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานด้วย)