บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย (สาขาพัทยา) จำกัด

Last updated: 16 May 2017  |  36634 Views

บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย (สาขาพัทยา) จำกัด ความสูง 4 เมตร พร้อมโรงงานด้านบน :) และเนื่องจากเลือกกำแพงจึงทำให้ได้พื้นที่ประมาณ 4-5 เมตรรอบตัวกลับมาเป็น พื้นที่ใช้งานแทนที่จะเป็นพื้นที่ Slope ;) เยี่ยมมากครับ