เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Last updated: 2017-05-16  |  2354 Views

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น