ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

Last updated: May 16, 2017  |  1203 Views

ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ