ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

Last updated: 2017-05-16  |  1832 Views

ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ