ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

Last updated: 16 May 2017  |  2288 Views

ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ