กิจกรรม GO BUILK by CPS จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยอบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

Last updated: 11 Nov 2017  |  2397 Views  | 

กิจกรรม GO BUILK by CPS  จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  โดยอบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy