รางระบายน้ำสำเร็จรูป U-DITCH 10 cm - 360 cm 预制混凝土排水槽(U-DITCH) 10-360 厘米

Attribute:

รางระบายน้ำสำเร็จรูป U-DITCH ผ่านการรับรอง "Made In Thailand" (MiT) ตั้งแต่ 10 cm - 360 cm 预制混凝土排水槽(U-DITCH) 10-360 厘米

Share

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของการ เสริมโครงสร้างคอนกรีต C-Bar Technology ทำให้ CCP สามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรม Precast รูปแบบที่สามารถ ใช้ในทะเล ที่สามารถป้องกันสนิมได้ อย่างเด็ดขาด

รางระบายน้ำสำเร็จรูป U-DITCH   ผ่านการรับรอง "Made In Thailand" (MiT)

สามารถใช้ล่องน้ำได้ เป็นการดูแลน้ำระบบเปิด แสงแดดและ อากาศทำให้การดูแลน้ำง่ายกว่าระบบท่อซึ่งเป็นระบบปิด น้ำจะเสียง่ายกว่า

ขนาดมาตรฐาน CCP ความกว้าง 10- 360 cm . และขนาดใหญ่พิเศษตามความต้องการของลูกค้า

มีฝาให้เลือกหลากหลายตามความต้องการทั้ง ฝาปูน ราคาประหยัด และ ฝาเหล็ก ทั้งแบบทาสีกันสนิม และ ฝาเหล็๋กชุบกาวาไนส์ และ รับนำ้หนัก 2 หรือ 20 ตัน

เริ่มต้นที่ 价格:  1,200 บาท 泰铢起 
หมายเหตุ 注意:- ไม่รวม VAT 不含增值税
                            - ไม่รวมขนส่ง 不含运输费用
                            - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา 我们保留因原材料价格变动而更改产品价格的权利

 

Download

รางน้ำ ccp มีบ่าเหล็กชั้นเดียว

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. มีบ่า

รางน้ำ ccp มีบ่าเหล็ก 2 ชั้น

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 100x100x200 cm. มีบ่า

รางน้ำ ccp ไม่มีบ่า เหล็กชั้นเดียว

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 120x120x200 cm.ไม่มีบ่า เหล็กชั้นครึ่ง

รางน้ำ ccp ไม่มีบ่า เหล็ก 2 ชั้น

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 100x100x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 120x120x200 cm. ไม่มีบ่า

Drawing U-DITCH SIZE 150x150x200 cm.ไม่มีบ่า เหล็ก 2 ชั้น


รางน้ำ ccp ติดเหล็กฉาก เหล็กชั้นเดียว

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

รางน้ำ ccp ติดเหล็กฉาก เหล็ก 2 ชั้น

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.5x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/13.1x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 60x60x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 80x80x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

Drawing U-DITCH SIZE 100x100x200 cm. มีบ่าติดเหล็กฉาก

รางน้ำ ccp Dowel 30 cm. เหล็ก 1 ชั้น

Drawing U-DITCH SIZE 25x25x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 30x25x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 40x35x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 45x50x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 55x60x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 75x80x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 95x120x200 cm.Dowel 30 cm. เหล็กชั้นครึ่ง

Drawing U-DITCH SIZE 100x120x200 cm.Dowel 30 cm. เหล็กชั้นครึ่ง

รางน้ำ ccp Dowel 30 cm. เหล็ก 2 ชั้น

Drawing U-DITCH SIZE 25x25x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 25x30x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 30x25x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing  U-DITCH SIZE 30x30x10x10.5/12.4x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 40x35x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 40x40x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 45x50x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 50x50x10x10.5/12.6x200 cm. Dowel

Drawing U-DITCH SIZE 55x60x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 75x80x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 95x100x200 cm. Dowel 30

Drawing U-DITCH SIZE 100x120x200 cm.Dowel 30 cm.เหล็ก 2 ชั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
061-4034448, 088-0881510, 061-3928083
Line ID 连我账号 : @ccp-pavingstone
หรือ 或者 : https://lin.ee/u2mEYv2
(เพื่อเเอดไลน์อัตโนมัติ 自动添加好友)
Twitter 推特 : https://twitter.com/CPS_concrete
IG : https://www.instagram.com/ccppavingstone

 

อีเมล 电子邮箱 : cpscenter@ccp.co.th
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy